Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Realizujemy Projekt Unijny pt. Poprawa innowacyjności i konkurencyjności firmy KAROPAK poprzez remont obiektu i zakup maszyn i urządzeń.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”